Сектор за стандарде дигитализацијe

У Сектору за стандарде дигитализације обављају се следећи послови: анализа и дефинисање приоритета стратешких и планских активности у области развоја информационих технологија и електронске управе; анализа и унапређење развоја електронских услуга; анализа и праћење параметара развоја дигитализације и електронске управе применом прихваћених међународних методологија; одржавање Портала отворених података; успостављање и одржавање платформи за напредну обраду великих скупова података; рад на квалитету и заштити података, као и њиховом визуелном представљању; израде препорука и других аката из области стандарда дигитализације, развоја електронских услуга, портала и веб презентација; праћења усклађености садржаја и изгледа портала и веб презентација државних органа; припреме листе стандарда интероперабилности; припреме, иницирања, управљања, праћења и пријема (вредновање и верификација) пројеката и решења у области развоја информационих технологија и електронске управе; праћења савремених методолошко - технолошких основа (оквира, методологија, принципа, концепата, алата, технологија и архитектура) информационих технологија и електронске управе; израде мера и препорука за усклађивање и унапређивање развоја и функционисања информационих система, електронских услуга, портала и веб презентација државних органа; стварања услова за реализацију пројеката који се финансирају из средстава предприступних фондова ЕУ, донација и других облика развојне помоћи у области информационих технологија и електронске управе; припреме и објављивање публикација и водича; организовање стручних скупова; размене искустава, укључење у иницијативе, информисање и подизање свести јавности о предности дигитализације и електронске управе, сарадњу са међународним и домаћим организацијама као и други послови из делокруга рада Сектора.

 

У Сектору за стандарде дигитализације образују се уже унутрашње јединице и то:

3.1.    Одсек за портале и веб презентације;

3.2.    Одсек за квалитет електронских услуга, податке и заштиту података;

3.3.    Група за комуникације и

3.4.    Група за међународну сарадњу и стратешко планирање.

 

Опширније