Сектор за подршку и набавке

У Сектору за подршку и набавке обављају се следећи послови: подршка грађанима и запосленима у државним органима и органима управе у коришћењу информационих технологија: магистрале државних органа и сервиса, националног Портала еУправа и других портала, услуга и апликација у надлежности Канцеларије, сервиса за идентификацију и ауторизацију корисника електронске управе, технолошких решења у области електронске управе, примене информационих технологија у електронској управи; пријем, регистрација, обрада и решавање питања, захтева и примедби грађана, запослених у органима државне управе и локалних самоуправа и привредних субјеката, а који су везани за коришћење апликација које су у надлежности Канцеларије; организација планирања, припреме и спровођења поступака јавних набавки; организација планирања, припреме и спровођења поступака набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује; организација планирања, припреме и спровођења поступака набавки друштвених и других посебних услуга, као посебног режима набавки; као и други послови из делокруга рада Сектора.

 

У Сектору за подршку и набавке образују се уже унутрашње јединице и то:

1.1.     Одсек за Контакт центар и

1.2.     Група за спровођење поступака набавки.

 

Опширније