Сектор за Државни дата центар у Крагујевцу

У Сектору за Државни дата центар у Крагујевцу обављају се следећи послови: пружање услуга складиштења подака великог броја органа из разних области које се, између осталог, односити на осетљиве безбедносне информације, вођења пројеката имплементације серверских, сториџ технологија (технологија за чување података) и решења за виртуелизацију; планирања, анализа и праћења пројеката увођења cloud решења; праћења процеса инсталације и интеграције серверских оперативних система и платформи за виртуелизацију; идентификовања и интеграција одговарајућих хардверских и софтверских решења у дата центрима; одржавања, мониторисања и оптимизације рада дата центра; планирања потреба увођења нових дата центара; праћења перформанси и квалитета рада дата центара; праћења трендова развоја информационих технологија везаних за серверску и сториџ опрему, виртуализацију, решења за backup података (сигурносне копије података), disaster recovery (опоравак система у случају хаварије) и cloud решења као и други послови из делокруга рада Сектора.

 

У Сектору за Државни дата центар у Крагујевцу формирају се уже унутрашње јединице:

6.1. Одсек за оперативни центар (НОЦ и СОЦ);

6.2. Одсек за управљање ДДЦ-ом и бригу о корисницима.

 

Опширније