2. Који је правни основ за прибављање ЈМБГ-а од корисника на Порталу еУправа?

Правни основ за прибављање ЈМБГ-а од корисника је на основу члана 15. Закона о заштити података о личности („Службени гласник РС“ бр. 97/08, 104/09 - др. закон) припремљена Изјава о приватности, која је постављена на видном месту на Порталу, а односи се на податке о личности које Портал прикупља, начин коришћења и сигурност тих података.