5. Да ли се издавање временских жигова наплаћује и коме је намењено?

RS-GOV TSA издаје бесплатно временске жигове у складу са Законом о електронском потпису („Службени гласник РС“ број 135/04), Правилником о издавању временског жига ("Сл. гласник РС", бр. 112/2009 за потребе државних органа, органа локалне самоуправе и јавних служби Републике Србије и уписана је у Регистар Издавалаца временског жига у Републици Србији.