5. Да ли се издавање временских жигова наплаћује и коме је намењено?

RS-GOV TSA издаје бесплатно временске жигове у складу са Законом о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању („Службени гласник РС“, број 94/17); Правилником о ближим условима за квалификоване електронске временске жигове („Службени гласник РС“, број 59/19) за потребе државних органа, органа локалне самоуправе и јавних служби Републике Србије и уписана је у Регистар Издавалаца временског жига у Републици Србији.