9. Од ког датума се примењује објављена „Листа стандарда интероперабилности в.2.1“ и ко су корисници којима је документ намењен?

„Листа стандарда интероперабилности в.2.1" Од 08.09.2014. године. На основу овлашћења и активности произашлих из Акционог плана (2013-2014) за спровођење Стратегије развоја информационог друштва у Републици Србији до 2020. године, посебна радна група сачинила је документ „Листа стандарда интероперабилности в.1.0“ који је усвојен Одлуком бр. 119-01-37/2014-08/15 од 08.09.2014. године, и од тог датума је почела његова примена. Документ је ажуриран јануара 2018. године.

Документ је намењен:

  • Стручним лицима која се баве ИКТ инфраструктуром на националном и локалном нивоу;
  • Оперативна подршка ИКТ секторима у органима државне управе;
  • Свим добављачима/пружаоцима ИКТ услуга органима државне управе.