10. На који начин се врши ажурирање и ревизија стандарда у документу-Листа стандарда интероперабилности?

Процес увођења или измене статуса стандарда дефинисан је у самом документу. Предлог допуне/измене може се обезбедити из различитих извора (експертске групе, ИТ сектора из државне управе, контакт форме, јавних дискусионих група или од самих аутора). Предлози се достављају у форми званичног захтева Канцеларији за информационе технологије и електронску управу, преиспитују се од стране Комисије/експертске групе, након чега се прихваћени предлози увршћују у Листу стандарда интероперабилности.