POS terminali

Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu nudi svim organima javne uprave - državnim organima i jedinicama lokalne samouprave besplatnu instalaciju POS terminala na šalterima, kako bi građani ili privrednici mogli da plate takse, naknade ili poreze na licu mesta bez dodatnih odlazaka na šaltere banaka ili pošta.

 

Kancelarija je do sada potpisala više od stotinu Sporazuma o instaliranju POS terminala u organima državne uprave i lokalne samouprave. Do sada je instalirano više stotina POS terminala na šalterima opština ili gradova širom Srbije, na šalterima katastra i Uprave saobraćajne policije, dok je u toku priprema za instalaciju POS terminala na šalterima MUP-a.  U planu je da sve opštine i gradovi uđu u sistem plaćanja putem POS terminala u toku 2020. godine.

 

Kako bi povećali broj šaltera sa instaliranim POS terminalima u opštinama i gradovima širom Srbije, u saradnji sa NALED-om, a pod sloganom Plati karticom i pobedi, prvog jula 2019. startovalo je takmičenje gradova i opština Šampioni bezgotovinskog plaćanja koje organizuju Kancelarija uz podršku kompanija  Mastercard i Visa. U nagradnoj igri učešće je uzelo 60 opština ili gradova sa teritorije Republike Srbije koji su omogućili plaćanje taksi i naknada platnim karticama na šalterima. Pobednici će biti izabrani prema broju taksi, naknada i poreza plaćenih karticom na šalterima lokalnih samouprava u odnosu na broj stanovnika, od 1. jula do 31. decembra.

 

Veća upotreba bezgotovinskog plaćanja odnosno platnih kartica doprinosi smanjivanju sive ekonomije u Srbiji jer takav vid kupovine čini transakcije potpuno transparentnim.

 

Prema podacima iz istraživanja Earnst&Young iz 2016. godine, povećanje vrednosti kartičnog plaćanja na platnim terminalima u iznosu od 1% BDP-a rezultira smanjenjem obima pasivne sive ekonomije od 0,037% BDP-a. To znači da smanjenje u obimu gotovinskog plaćanja za 25% u zemlji u kojoj obim pasivne sive ekonomije iznosi 20% BDP-a dovodi do smanjenja tog obima na 15%.

 

Očekuje se da će do 2022. u EU biti više bezgotovinskih transakcija od onih koje podrazumevaju gotovinu, a razvijene zemlje poput Švedske na putu su da potpuno ukinu gotovinu kao skuplji i manje bezbedan način plaćanja. S druge strane, u Srbiji je broj POS terminala po stanovniku i dalje 2.5  manji od EU proseka.

 

Bezgotovinske transakcije za građane i privredu znače niže troškove plaćanja, veću efikasnost i bezbednost. Država dobija transparentnije finansijske tokove, priliku za bolje ubiranje poreza i brži ekonomski razvoj.