POS terminali

Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu nudi svim organima javne uprave - državnim organima i jedinicama lokalne samouprave besplatnu instalaciju POS terminala na šalterima, kako bi građani ili privrednici mogli da plate takse, naknade ili poreze na licu mesta bez dodatnih odlazaka na šaltere banaka ili pošta.

Kancelarija je sa svim jedinicama lokalne samouprave potpisala Sporazum o zajedničkom prihvatanju platnih kartica na POS terminalima. Trenutno je u sistem uključeno više od 100 jedinica lokalne samouprave, dok ostale čekaju tehničku realizaciju. Mrežu plaćanja preko POS terminala širimo i u organima državne uprave.

Do sada je instalirano blizu 400 POS terminala kako u JLS tako i na šalterima Katastra nepokretnosti, MUP-a, Uprave saobraćajne policije, Uprave za strance.

Veća upotreba bezgotovinskog plaćanja odnosno platnih kartica doprinosi smanjivanju sive ekonomije u Srbiji jer takav vid kupovine čini transakcije potpuno transparentnim.

Bezgotovinske transakcije za građane i privredu znače niže troškove plaćanja, veću efikasnost i bezbednost. Država dobija transparentnije finansijske tokove, priliku za bolje ubiranje poreza i brži ekonomski razvoj.