Израда Програма развоја е-управе за период од 2019. до 2022. године траје од октобра месеца 2018. године. Процес израде отпочео је прихватањем Оперативног плана и Методологије израде Програма од стране Координационог савета за електронску управу који према одлуци Владе Републике Србије врши координацију активности на изради овог документа. Израда Програма је у потпуности усклађена са Законом о планском систему Републике Србије и представља један од првих докумената јавне политике који се израђује према овом закону.

Програм предвиђа велики број мера и активности које су усмерене на подизање капацитета јавне управе у функцији пружања електронских услуга грађанима и привреди, побољшавање корисничког искуства електронских услуга и омогућавање правне сигурности корисницима.

Извештај о изради Програма развоја електронске управе за период од 2019. до 2022. године