Од почетка коришћења информационог система еЗУП до данас је извршено више од 550.000 услуга. То значи да грађани, за последњих нешто више од годину дана, 550.000 пута нису морали да буду курири који би носили документа и потврде од шалтера до шалтера, већ су то за њих електронски обављали државни службеници по службеној дужности. Овај податак говори и о томе да је увођењем овог информационог система, грађанима уштеђено више 500.000 сати чекања на шалтерима јавне управе, док је држава уштедела више десетина милиона динара на штампању и издавању папирних докумената.