Координационо тело за дигитализацију у здравственом систему Републике Србије, које је формирала Влада Републике Србије, почиње да ради на изради Програма и Акционог плана дигитализације у здравственом систему Републике Србије. Програм треба да обухвати временски период до 5 година, а Акциони план временски период до 2 године.