Oд данас клијенти Addiko Bank могу да користе унапређену електронску услугу кроз иновативну веб апликацију за електронско потписивање докумената на даљину (Addiko Sign), која је омогућена у сарадњи са Канцеларијом за информационе технологије и електронску управу. На овај начин се додатно олакшава пословање правним лицима и унапређује дигитална трансформација у финансијском сектору.