еИнспектор

еИнспектор је јединствени информациони систем за републичке инспекције који омогућава дигитализацију рада инспекција и аутоматизовану процену ризика, као и планирање инспекцијског надзора. Систем омогућава прелазак на еПисарницу и еАрхивирање, ефикасно извештавање и координацију инспекција, у циљу избегавања преклапања надзора, доступности свих регистара инспекцијама и боље инспекцијско-судске праксе.

Систем подржава све пословне процесе инспекција и у првој фази, до краја 2018. године, у еИнспектор систем биће укључене четири пилот инспекције: Инспекторат за рад, Тржишна инспекција, Санитарна инспекција и Управни инспекторат, а до средине 2019. године и остале републичке инспекције.

 

Прописи и упутства: