еУпис

Градимо дигитално друштво

Збогом чекању у редовима, гужвама на шалтерима или погрешним бројевима телефона. Електронска управа вам омогућује да велики број административних послова завршите далеко комфорније из свог дома, канцеларије, или чак у покрету, путем мобилних уређаја, тако да вам остаје више времена за ствари које су заиста битне.

 

Услуга еУпис омогућава родитељима деце, која крећу у први разред основне школе, да на доста олакшан начин изврше упис. Поједностављење се огледа у томе што ће школе саме да прибављају податке из матичне књиге рођених и евиденције пребивалишта, што је до сада била обавеза родитеља новоуписиваних првака. У ту сврху направљен је информациони систем еУпис који је део система еУправе.

 

Родитељ, односно други законски заступник детета, и даље има могућност да извод из матичне књиге рођених и потврду о пребивалишту достави у папирној форми, уколико то жели. Оно што ће, за сада, остати као обавеза у папирној форми је достављање лекарског уверења и потврде о похађању припремног предшколског програма.

 

Услуга еУпис почела је са радом 27. марта 2019. године у свaкој од 1.229 основних школа у Србији и родитељима знатно штеди време и новац, јер су школе у обавези да комуницирају са другим државним органима и прибављају податке из службених евиденција, а све у циљу поједностављења бирократских процедура за грађане. Такође, ова услуга представља и наставак напора да се државним органима обезбеди једноставан алат за размену података по службеној дужности.

 

Подаци из матичне књиге рођених и евиденције пребивалшта се прибављају захваљујући примени новог инфромационог система еУпис који је настао као резултат тимског раде Владе Србије, односно заједничког пројекта Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Министарства државне управе и локалне самоуправе, Министарства унутрашњих послова и Канцеларије за информационе технологије и електронску управу.