АЛИМС

Градимо дигитално друштво

Збогом чекању у редовима, гужвама на шалтерима или погрешним бројевима телефона. Електронска управа вам омогућује да велики број административних послова завршите далеко комфорније из свог дома, канцеларије, или чак у покрету, путем мобилних уређаја, тако да вам остаје више времена за ствари које су заиста битне.

 

 

Агенција за лекове и медицинска средства Србије (АЛИМС) поставила je нове електронске услуге на Порталу еУправе, које су намењене искључиво правним лицима, а које представљају део пројекта „еПодношење захтева клијената”.

 

Развојем фармацеутске индустрије и преласком са папирне на електронску документацију правним лицима се омогућавају унапређене процедуре пријема захтева.

 

Електронски подношење захтева „еПодношење“ омогућава већу ефикасност у пословању са клијентима и доводи до развоја интеграције еЗдравства, еУправе и еФарамције, чиме су постигнуте конкретне олакшице кроз смањење директних трошкова, али и уштеде времена и ангажовања ресурса.

 

 Агенција за лекове и медицинска средства Србије (АЛИМС)

 Услуге АЛИМС на Порталу еУправе

 Упутства