Јавне набавке

План јавних набавки

План јавних набавки Канцеларијe за информационе технологије и електронску управу за 2019. годину:

Портал јавних набавки

Портал јавних набавки - portal.ujn.gov.rs

 

 

Јавне набавке

 

20.03.2019.

JН-О-02/2019-01

Хардверскa инфраструктурa потребнa за неометани рад целокупног ИС за инспекције

 

14.03.2019.

ЈНМВ -04/2019

Услуге информисања

 

12.03.2019.

ЈН-П-01/2019

Услуге телехаусинга, виртуелних сервера и закупа оптичких влакана

 

28.02.2019.

ЈНМВ-03/2019

Набавка услуге - Квалификовани електронски сертификати

 

22.02.2019.

ЈН-О-01/2019

Софтвер за управљање пословним процесима за имплементацију електронских регистара органа и организација јавне управе

 

20.02.2019.

ЈНМВ-02/2019

Развој и унапређење софтверског система електронске управе

 

14.02.2019.

ЈНМВ-01/2019

Надоградња модула за електронско плаћање

 

29.10.2018.

ЈН-О-08/2018

ЦЕНТРАЛНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ У ОБЛАСТИ УГОСТИТЕЉСТВА И ТУРИЗМА

 

12.10.2018.

ЈН-О-07/2018

ЕЛЕКТРОНСКА ИДЕНТИФИКАЦИЈА (E_ID) И SINGLE SIGN ON (SSO)