Јавне набавке

План јавних набавки

План јавних набавки Канцеларијe за информационе технологије и електронску управу за 2019. годину:

Портал јавних набавки

Портал јавних набавки - portal.ujn.gov.rs

 

 

Јавне набавке

 

26.09.2019.

ЈНМВ-09/2019

Апликативно решење за управљање POS терминалима

 

24.09.2019.

ЈН-О-11/2019

Централни регистар становништва

 

26.08.2019.

ЈНМВ-08/2019

Услуга Microsoft Premier Support

 

06.08.2019.

ЈН-O-10/2019 

добра - Електронска евиденција субјеката у систему образовања

 

25.06.2019.

ЈН-О-09/2019 

добра ORACLE технологије

 

21.06.2019.

ЈН-О-04/2019 

Опрема за унапређење пословања државних органа

 

13.06.2019.

ЈН-О-08/2019

Јединствени информациони систем просвете

 

28.05.2019.

ЈНМВ - 07/2019

Централни регистар становништва – архитектура

 

22.05.2019.

JН-О-07/2019

Интеграција база података органа државне управе

 

10.05.2019.

JН-П-02/2019

Унапређење и надоградња јединственог информационог система локалних пореских администрација

 

25.04.2019.

JН-О-06/2019

Jавна набавка добра - ИКТ инфраструктура за државни Дата центар

 

25.04.2019.

JН-О-05/2019

Jавна набавка добра - Microsoft лиценце

 

08.04.2019.

JН-О-03/2019

Софтверско одржавање апликативних система Портала еУправе

 

01.04.2019.

ЈНМВ-06/2019

Унапређење софтверског решења за Аутошколе

 

26.03.2019.

ЈНМВ-05/2019

Пружање услуга преноса података путем оптичких влакана

 

20.03.2019.

JН-О-02/2019-01

Хардверскa инфраструктурa потребнa за неометани рад целокупног ИС за инспекције

 

14.03.2019.

ЈНМВ -04/2019

Услуге информисања

 

12.03.2019.

ЈН-П-01/2019

Услуге телехаусинга, виртуелних сервера и закупа оптичких влакана

 

28.02.2019.

ЈНМВ-03/2019

Набавка услуге - Квалификовани електронски сертификати

 

22.02.2019.

ЈН-О-01/2019

Софтвер за управљање пословним процесима за имплементацију електронских регистара органа и организација јавне управе

 

20.02.2019.

ЈНМВ-02/2019

Развој и унапређење софтверског система електронске управе

 

14.02.2019.

ЈНМВ-01/2019

Надоградња модула за електронско плаћање

 

29.10.2018.

ЈН-О-08/2018

ЦЕНТРАЛНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ У ОБЛАСТИ УГОСТИТЕЉСТВА И ТУРИЗМА

 

12.10.2018.

ЈН-О-07/2018

ЕЛЕКТРОНСКА ИДЕНТИФИКАЦИЈА (E_ID) И SINGLE SIGN ON (SSO)