Грађани ће моћи путем интернета да виде све своје пореске обавезе обједињено на једном месту и моћи ће да измире своје пореске обавезе електронски на посебном интернет порталу. Канцеларија за информационе технологије и еУправу данас је организовала састанак са представницима градова и општина на којем је представљен план реализације јединственог информационог система локалних пореских администрација који ће у потпуности заживети од 1.1.2019. године.