Захваљујући електронској идентификацији и преко-граничном повезивању, грађани Србије моћи ће да користе услуге електронске управе у окружењу Западног Балкана

Михаило Јовановић, директор Канцеларије за ИТ и еУправу Владе Републике Србије учествовао је на првом Дигиталном самиту Западног Балкана, који је одржан у Скопљу у организацији Министарства за информационо друштво и администрацију Републике Македоније од 18. до 19. априла. Захваљујући електронској идентификацији и преко-граничном повезивању, грађани Србије моћи ће да користе услуге електронске управе у окружењу Западног Балкана.

„Србија је доношењем Закона о електронском пословању и Закона о електронској управи отклонила све препреке за бржи развој еУправе и у потпуности обезбедила законску регулативу за потпуну дигиталну трансформацију државне управе и локалне самоуправе. У току је пројекат имплементације електронске идентификације корисника електронске управе, као један од приоритетних пројеката Канцеларије, који ће грађанима и привреди омогућити веома једноставно коришћење услуга електронске управе на интернету без потребе коришћења квалификованих електронских сертификата на смарт картицама, већ коришћењем електронских потписа у клауду“, изјавио је Михаило Јовановић.

Он је додао да међусобно признавање електронске идентификације грађана и привреде у окружењу Западног Балкана представља основу за преко-гранично коришћење услуга електронске управе и да регионална сарадња и унапређење односа са суседима спада међу приоритете спољне политике Србије.

Јовановић је учествовао у панелу Дигитална економија и друштво, Могућности дигиталне трансформације и представио планове Канцеларије у овој области након чега је у име Владе Републике Србије, преузео организацију овог скупа следеће године у Београду и истакао „Очекујем да до следећег самита у Београду буде успостављено међусобно признавање електронских идентификација грађана и привреде Западног Балкана“.

Самит је окупио међународне и регионалне креаторе регулатива, представнике Влада Западног Балкана као и академске и пословне експерте који су пренели најбоље праксе дигиталне трансформације државне управе у својим земљама и дали предлоге за ближу сарадњу свих учесника самита.