Безбедност деце у саобраћају, у близини једне београдске основне школе, може да буде повећана једноставним приближавањем постојећег „лежећег полицајца“ пешачком прелазу, резултат је анализе добијене укрштањем отворених података са Портала отворених података (data.gov.rs) и Геосрбија (geosrbija.rs).