Корисници радиофреквенцијског спектра у Србији захтев за издавање дозволе за коришћење радио-фреквенција сада могу да поднесу и електронским путем, на брз и једноставан начин и у време које им одговара. На овај начин се процедура издавања дозволе убрзава за 50 одсто, а потреба за штампањем докумената је знатно смањена. Захваљујући споразуму који су данас потписале Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге (РАТЕЛ) и Канцеларија за информационе технологије и електронску управу Владе Републике Србије, омогућено је и електронско плаћање и праћење свих уплата везаних за ову услугу.