Канцеларија за информационе технологије и еУправу данас је упутила позив свим банкама, платним и институцијама електронског новца које послују у Србији да омогуће плаћање услуга на Порталу еУправа путем електронског банкарства, платних картица и осталих видова електронског плаћања.