Извоз информационо-комуникационих услуга (ИКТ) из Србије у прошлој години достигао је рекордних 900 милиона евра, што је за 21,5 одсто више у односу на 2016, показао је овогодишњи извештај Народне банке Србије (НБС) о платном билансу. Тако је настављен позитивни тренд раста у овој индустрији, од више од 20 одсто годишње у претходне три године.