Уз подршку британског Фонда за добру управу заокружен законски оквир за развој електронског пословања у Србији. 

Ступањем на снагу измене Закона о привредним друштвима укида се коришћење печата за привредне субјекте.