Локалне самоуправе морају да унапреде информационе системе, капацитете ИТ службеника и процедуре за управљање подацима грађана. Иако би већина градова и општина могла да се носи са потенцијалним екстерним хакерским нападима, анализа Канцеларије за ИТ и еУправу и НАЛЕД-а показала је да су прилично рањиви и на потенцијалне интерне злоупотребе информација.