У складу са Законом о допунама Закона о држављанству Републике Србије, по први пут је успостављена јединствена евиденција о држављанима Србије у електронском облику. Ово значи да грађани више неће морати да буду курири који носе уверење о држављанству са једног на други шалтер, већ ће ова електронска евиденција бити доступна свим службеницима државне управе и локалне самоуправе.