Грађанима и привреди омогућено је да дођу до информација о свом порезу на имовину и другим изворним јавним приходима, као и да поднесу пријаву за утврђивање пореза на имовину физичких и правних лица на Порталу Јединственог информационог система локалне просеке администрације lpa.gov.rs. Погодност електронског подношења пријаве за утврђивање пореза на имовину нарочито значи правним лицима, јер морају сваке године да понављају овај поступак. Такође, од данас грађанима и привреди омогућено је и електронско плаћање пореза на имовину било којом кредитном картицом, укључујући и српску Дина картицу, интегрисаним електронским банкарством Комерцијалне банке или електронским новцем домаће институције електронског новца i Pay see.