Свим грађанима од данас је доступна услуга издавање Уверења о (не)кажњавању на Порталу еУправа. Ова услуга је намењена оним пунолетним физичким лицима држављанима Републике Србије која желе да поднесу захтев електронски путем преко Портала еУправа за добијање Уверења о (не) кажњавању, а преузимање Уверења се врши у полицијској управи по месту пребивалишта. Такође, уколико сврха Уверења захтева плаћање административне таксе и то је могуће електронски урадити путем Портала еУправа.