Захваљујући информационом систему еУпис који је ове године први пут имплементиран у свакој од 1229 основних школа у Србији до сада је уписано 62.043 ђака првака. еУпис је ослободио родитеље ђака првака обавезе да приликом уписа прилажу извод из матичне књиге рођених и потврду о пребивалишту, већ су запослени у школама приступали овим подацима по службеној дужности. Захваљујући томе што је еУпис повезан са регистром матичних књига и евиденцијом о пребивалишту, родитељи по први пут нису морали да прибављају више од  120.000 различитих докумената у папирној форми, при чему су уштедели исто толико сати чекања на неком од шалтера јавне управе.