Захваљујући информационом систему еУпис ове године је електронски уписано 65.541 ђака у први разред основне школе, 51.571 ученик у средњу школу и преко 3600 студената на факултете Универзитета у Београду чиме је грађанима уштеђено скоро 200.000 сати. Такође,  еУпис омогућава и електронско формирање одељења – формирано је 247 одељења у средњим школама и 1.614 одељења у првим разредима основних школа у Србији. Имплементација еУписа омогућава је потпуно информатичко праћење поступка уписа од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја и представља почетак имплементације новог и свеобухватног јединственог система просвете (ЈИСП).