КАНЦЕЛАРИЈA ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ЕЛЕКТРОНСКУ УПРАВУ

На основу чл. 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18), члана 9. став 1, члана 10. став 1, члана 11. став 1. и члана 13. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у  државним органима („Службени гласник РС“, број 2/19) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број 112-6438/2019 од 26.06.2019. године. године, оглашава