Од данас је омогућено да корисници за доделу корисничког имена и лозинке за коришћење мобилне апликације Моја ЛПА не морају да иду до своје надлежне локалне пореске администрације, већ и ову услугу могу да добију преко интернета.

Наиме, од прошлог месеца путем мобилне апликације Моја ЛПА (локална пореска администрација), омогућено је да сви порески обвезници изврше централизовани упит стања  за порез на имовину за територију целе Републике Србије - путем мобилног телефона. Ово је прва мобилна апликација коју је развила и објавила Канцеларија за информационе технологије и електронску управу, потпуно је бесплатна, доступна је и за Android и iOS кориснике и представља још једну карику у реализацији свеобухватне реформе система јавне управе у ефикасан сервис грађана, али и први корак у развоју мУправе.

На сугестију корисника еУправе како би креирање корисничког имена и лозинке за приступ мобилној апликацији Моја ЛПА требало такође да буде електронска услуга, Канцеларија за ИТ и еУправу је у врло кратком року ту услугу и омогућила, елиминисавши било какву потребу одласка корисника на шалтере надлежних локалних пореских администрација.

Они корисници који се пријаве на Портал ЛПА lpa.gov.rs уз помоћ квалификованог електронског сертификата, врло једноставно и само за пар тренутака могу добити корисничко име и лозинку за коришћење мобилне апликације, а детаљно упутство се налази овде.

Канцеларија за ИТ и еУправу је почетком 2019. године успоставила Јединствени информациони систем ЛПА lpa.gov.rs који захваљујући централизацији података, грађанима и привреди омогућава комплетан увид у своје пореске обавезе на територији Републике Србије, да електронским путем поднесу пријаву за утврђивање пореза на имовину, као и да електронски путем измире своје обавезе. Од почетка пуштања Портала до данас, више од 56 хиљада пријава имовине правних лица је поднето путем Портала, извршено је скоро 400 трансакција плаћања, а број јединствених посета Порталу био је преко 54 хиљаде.