Све више се говори о „паметном граду“, чија је идеја да олакша живот својим становницима уз помоћ технологије. Велику улогу у креирању паметних градова имају подаци. Подаци представљају темељ планирања и креирања нових услуга или иновирања старих. Они су такође „улазни материјал“ у процесу доношења одлука. У потрази за одговором како да се унапреди јавни превоз и информисаност грађана, смањи гужва у саобраћају и сл. подаци могу показати како саобраћај тренутно функционише и где настаје проблем који се може уочити детаљнијом анализом и укрштањем података.