Канцеларија за ИТ и еУправу покренула је услугу на Порталу еУправа где грађани могу да поднесу захтев за добијање дозволе за кретање у току забране кретања уколико брину о корисницима социјалне заштите. Услуга је покренута са циљем омогућавања грађанима да електронским путем поднесу захтев за издавање дозволе за кретање у време забране кретања, по процедури које је издало Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

Услуга је доступна на линку: https://euprava.gov.rs/usluge/5616 и захтев ће се проследити општини где се налази пребивалиште подносиоца, а општина даље захтев по дефинисаној процедури проверава и шаље на обраду Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Министарству унутрашњих послова. Решење које доноси општина доставља се на адресу електронске поште коју је подносилац захетва навео приликом попуњавања захтева.

„По налогу председнице Владе Србије Ане Брнабић, Канцеларија за ИТ и еУправу успоставила је потпуно електронску услугу за све грађане који пружају услуге социјалне заштите, захваљујући којој ће по убрзаном поступку моћи да добију електронске дозволе за кретање током трајања полицијског часа. Уколико грађани не добију одговор од општине у року од два дана, могу се обратити Канцеларија за ИТ и еУправу путем контакт центар за приговоре грађана, на број телефона 011/7350556“, изјавио је доц. др Михаило Јовановић, директор Канцеларије за ИТ и еУправу.

Он је додао да ће се електронске дозволе за дозволу кретања током полицијског часа издавати без временског ограничења, с тим што локалне самоуправе задржавају право да их повуку уколико установе да је дошло до злоупотребе или уколико је престала потреба за пружањем услуге социјалне заштите.