Од данас грађани Апатина који имају отворене налоге на Порталу еУправа решења којим се утврђује порез на имовину физичких лица добијају електронски.

Канцеларија за информационе технологије и електронску управу успоставила је нову услугу регистрованим корисницима Портала еУправа – електронску доставу (еДостава) решења о утврђивању пореза на имовину у Јединствени електронски сандучић на Порталу. Прва локала самоуправа која ће ову услугу пружити својим грађанима је Апатин. Наиме, корисници Портала еУправа, у складу са Законом о електронској управи и Законом о пореском поступку и пореској администрацији, почињу да добијају ова решења електронским путем, док они који нису корисници настављају да добијају решења у физичком облику преко јавног поштанског оператора.

Приликом припреме решења за електронску доставу Канцеларија за ИТ и еУправу врши електронско печатирање (електронско потписивање у својству правног лица) ових докумената, што представља значајну аутоматизацију и оптимизацију рада јавне управе и по први пут примену електронског печата (електронског потписа правног лица) у јавној управи. Овом услугом се у потпуности дигитализује рад локалних пореских администрација од електронске пријаве пореза на имовину, електронског генерисања и достављања решења о утврђивању пореза на имовину, до могућности електронског плаћања пореза.

Корисници Портала еУправе из Апатина могу избором одговарајуће опције на Порталу да добијају обавештење о пристиглом решењу у Јединствено електронско сандуче путем СМС поруке или електронске поште.

У наредном периоду и остале локалне пореске администрације у Србији када буду припремале решења о утврђивању пореза на имовину омогућаваће корисницима Портала еУправа достављање решења у Јединствени електронски сандучић.

За све информације о еДостави решења о утврђивању пореза на имовину можете се обратити на edostava@ite.gov.rs .