Захваљујући електронском повезивању Сектора јавног транспорта путника у ЈКП ”Шумадија” Крагујевац са системом еУправе - базама података Националне службе за запошљавање, ПИО фонда, Министарства унутрашњих послова и Централног регистра обавезног социјалног осигурања, пензионери и незапослена лица више неће морати да доносе папирне потврде и уверења приликом вађења или продужавања еКГ картица за превоз.

 

Наиме, захваљујући електронској размени података по службеној дужности, довољно је да грађани дођу у кориснички сервис ЈКП ”Шумадија” Крагујевац само једном са личном картом, а систем ће након тога аутоматски сваки месец проверавати статус ових грађана и продужавати важење картица за превоз.

 

Ова услуга је још један од великог броја примера како електронска управа трансформише јавну управу на начин да грађани престају да буду курири који носе своје документа од шалтера до шалтера и како јавна управа постаје ефикасан сервис грађана.  

 

Такође, град Крагујевац је први град у Србији који је своје градске и приградске линије омогућио на Гугл мапи, као и податке о реду вожње, локацијама стајалишта, трасама и ценама карата. Отварање података јавног превоза града Крагујевца на Гугл мапи омогућава једноставније сналажење и планирање путовања потенцијалним путницима, корисницима јавног градског превоза, туристима, а пре свега Крагујевчанима.