Од данас доступан je нови Портал јавних набавки, чији је рад усклађен са одредбама новог Закона о јавним набавкама и налази се на адреси jnpоrtal.ujn.gov.rs.