Од понедељка 6.7.2020. године сви заинтересовани за упис у Регистар понуђача или добијање потврде о непостојању основа за искључење из  поступка јавне набавке не морају више да достављају документацију која је прописана Законом о јавним набавкама, већ ће се иста прибављати по службеној дужности.

Наиме, за упис у Регистар понуђача или добијање потврде о непостојању основа за искључење из поступка јавне набавке од сада је довољно доставити одговарајућу регистрациону пријаву, односно захтев и доказ о уплати прописане накнаде за поступак регистрације на неком од шалтера АПР-а, а након тога запослени у овој Агенцији сва потребна документа ће прибавити по службеној дужности.

Сви кораци у упрошћавању ове административне процедуре су усаглашени између Агенције за привредне регистре, Министарства финансија, Канцеларије за јавне набавке, Пореске управе, Канцеларије за ИТ и еУправу и Министарства правде, тако да ће се у року од 5 радних дана сва потребна документа, која су раније грађани прикупљали у папиру, прибављати електронским путем и то по службеној дужности.