Грађанима су на Порталу еУправa доступни лични подаци из чак 20 електронских евиденција и регистара. Грађани могу да погледају и провере своје податке, као и да пријаве надлежним институцијама уколико ти подаци нису тачни.