Канцеларија за ИТ и еУправу омогућила је ове године онлајн подношење пријава за утврђивање накнаде за заштиту и унапређивање животне средине (ЕКО таксе) за 2019. и 2020. годину на Порталу локалних пореских администрација (lpa.gov.rs) и за свега две недеље поднето је скоро 500.000 пријава правних лица.

„Један од најзначајних ИТ система које је развила Канцеларија за ИТ и еУправу је Јединствени информациони систем локалних пореских администрација. По први пут се информације о порезу на имовину и другим изворним јавним приходима налазе на једном месту – у Државном дата центру. Грађани и привреда преко Портала ЛПА имају могућност да заврше све послове везано за локалне пореске администрације. Ове године смо још један поступак за привреду упростили, дигитализовали и поставилио онлајн. Пријава за утврђивање ЕКО таксe је нова услуга на Порталу ЛПА, а готово 250.000 правних лица је искористило ову услугу.“, изјавио је доц. др Михаило Јовановић, директор Канцеларије за ИТ и еУправу.

Он је додао да је рок за пријаву ЕКО таксе истекао 31.07. и да су по први пут правна лица могла ову услугу да користе електронски, док су до сада то радили искључиво на шалтерима. 

“Влада Швајцарске подржала је прављење апликације за електронску пријаву еко накнаде у износу од 100.000 швајцарских франака. Сматрамо да је важно оснажити локалне самоуправе у прикупљању сопстевних прихода јер су тако мање зависне од давања из државног буџета, и помоћи привреди да све своје обавезе могу да испуне електронских без одласка на разне шалтере. Накнада за очување животне средине плаћа се и у Швајцарској, с тим да то тамо осим привреде плаћају и грађани”, рекао је Александер Грунауер, директор швајцарског програма “Реформа пореза на имовину”.

Плаћање еко таксе утврђена је Уредбом о критеријумима за одређивање активности које утичу на животну средину постало је обавезно за сва правна лица и предузетнике.