Увођењем нових електронских услуга за привреду на Порталу еУПРАВА кроз Програм еПАПИР привредницима у Србији је доступно првих 27 потпуно дигитализованих поступака за издавање дозвола, лиценци и сагласности. Ова иновација је део трогодишњег пројекта за унапређење пословног окружења у Србији, коју реализују Републички секретаријат за јавне политике, Канцеларија за ИТ и еУправу Владе Републике Србије и Међународна финансијска корпорација (IFC), чланица Групације Светске банке, уз финансијску подршку Фонда за добру управу Уједињеног краљевства и Британске амбасаде у Београду.