Данас је потписан Протокол између седам министарстава и Канцеларије за информационе технологије и електронску управу о пружању међусекторских услуга путем софтверског решења „Чувам те”, у циљу заштите од злостављања, занемаривања, насиља и експлоатације деце.