Портал еКонсултације пуштен је данас у рад као саставни део портала е-Управа, а нова платформа омогућава грађанима да електронским путем учествују у процесу припреме и усвајања докумената јавних политика и прописа.