Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде наставља са добром праксом пружања дигиталних услуга и дигитализацијом административних поступака. После 22 дигиталне услуге Управе за заштиту биља, од данас је доступно још 12 услуга Управе за ветерину на Порталу еУправа. Нове електронске услуге Управе за ветерину, са већ постојећих 42 услуге за привреду које су уведене Програмом еПапир на Порталу еУправа, чине тек први корак у доступности јавне управе кроз електронску комуникацију и стицање потребних услова за обављање делатности на једноставан и брз начин.