На порталу Плати, plati.euprava.gov.rs , од сада је доступна нова електронска услуга „Обрачун пореза на пренос апсолутних права у поступку преноса власништва над употребљиваним моторним возилом“. Грађани који купују половни мотоцикл, аутомобил, камион или неко друго моторно возило од сада сами обрачунавају и плаћају порез на пренос апсолутних права.