Грађанима Србије од данас је омогућено да путем нове услуге еУверење на Порталу локалне пореске администрације www.lpa.gov.rs добију електронско уверење да су измирили пореске обавезе везане за порез на имовину, без одласка на шалтере.