На Порталу локалне пореске администрације lpa.gov.rs омогућена је нова услуга, подношење електронског захтева и издавање еУверења о измиреним пореским обавезама и задужењима по основу пореза на имовину, као и локалних такси и накнада из надлежности локалне пореске администрације. Ова услуга је тренутно доступна у 37 локалних пореских администрација, а очекује се да ће у наредном периоду и остале локалне самоуправе пружити ову могућност својим суграђанима.