I Орган у коме се попуњаваjу радна места: 
Канцеларија за информационе технологије и електронску управу, Београд, Катићева 14-16. 
 
II Радна места која се попуњавају: