У овогодишњем издању јединственог глобалног извештаја Уједињених нација - United Nations eGovernment Development Survey 2022 - који садржи преглед стања и упоредно прати развој електронске управе у 193 државе чланице Уједињених нација, Србија се први пут нашла у групи земаља са највишим индексом развоја електронске управе на свету. Индекс развоја електронске управе (енгл. eGovernment Development Index - EGDI) Републике Србије оцењен је највишом оценом, као „веома висок“. Позиција Србије је унапређена за 18 места у односу на извештај из 2020. године, што је осми највећи скок на ранг листи. Према вредности индекса, еУправа Србије је данас на 40. месту у свету и најбоља у региону. У односу на прошли извештај, Србија је напредовала толико да је сада испред појединих држава чланица Европске уније - Хрватске, Мађарске, Бугарске, Румуније, Чешке, Словачке.