-  Од сада је на Порталу еУправа доступна нова електронска услуга Републичког фонда за здравствено осигурање „Биомедицински потпомогнута оплодња са дарованим репродуктивним материјалом“. Услуга омогућава  заказивање термина у одређеној здравственој установи, потврду термина и електронски увид у статус поднетих захтева. Услугу могу користити осигурана лица, жене до навршених 45 година које испуњавају услове да поднесу захтев за покретање поступка у складу са Правилником