У складу са циљевима и мерама Стратегије развоја вештачке интелигенције у Републици Србији, за период 2020-2025. године, Влада Републике Србије обезбедила је Националну платформу за вештачку интелигенцију (АИ платформа).
Прва Национална платформа за вештачку интелигенцију у Државном дата центру у Крагујевцу представља суперкомпјутер последње генерације, високих перформанси, рачунарске густине од 5 пета ФЛОПС-а, произвођача NVIDIA спреман да обради огромну количину информација у кратком временском периоду.